Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wat kunt u zelf doen:
  particulier
  woningcoöperatie
  ecologisch onderzoeker
  hoveniersbedrijf
  bouwbedrijf
  gemeentelijk groen beheer
  landelijke overheid c.q. politiek
  onderwijsHoveniers bedrijven

Hoveniersbedrijven hebben, in het kader van de F&F wet, gedragscodes waar men zich aan dient te houden. Deze gedragscodes zijn door de eigen beroepsgroep opgesteld, en in 2008 door het ministerie van LNV goed gekeurd.
Ze zijn nog geldig tot en met 2012.


Een link naar de gedragscodes is deze: Gedragcodes beheer groenvoorzieningen 2008 - 2012.Maar wie zorgt er nu voor dat uw bedrijf de juiste kennis in huis heeft ?
En welke prijs moet daarvoor betaald worden ?
Hier volgen de eisen die aan de kennis van hoveniers, leidinggevenden en uitvoerenden, worden gesteld.

Daar geven wij de informatie bij die de huismus betreft, zodat u in ieder geval over hen de juiste informatie hebt.
Gratis.
En met verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek.


Bedrijfsleider/Werkvoorbereider
 • Aspecten uit de Flora- en faunawet kunnen vertalen naar een plan van aanpak.
 • Kennis van onderhoudsmaatregelen en bestendig beheer.
 • Kennis van beschermde flora en fauna en hun levenswijze.
 • Inzicht in de seizoensverschillen met betrekking tot het voorkomen van flora en fauna.
 • Plan van aanpak kunnen opstellen:
  • Risicoanalyses kunnen maken.
  • Risicomanagement kunnen uitwerken.
Opzichter/Uitvoerder
 • Herkennen van beschermde flora en fauna en hun vaste rust- en verblijfplaatsen.
 • Aangeleverde informatie over flora en fauna kunnen interpreteren (onder andere controle checklist).
 • Uitvoeren risicomanagement.
 • Registreren en terugkoppeling relevante gegevens.
Medewerker (minimaal 1 per ploeg per werklocatie)
 • Herkennen van beschermde flora en fauna en hun vaste rust- en verblijfplaatsen.
 • Invulling geven aan zorgvuldig handelen, dit betreft onder andere kennis van werktechnieken.
 • Relevante informatie over flora en fauna terug kunnen koppelen met uitvoerder.

EN NU EVEN PRAKTISCH:


Waar hebt u nu als hovenier mee te maken.

Door uw werk kunt u gemakkelijk verblijfplaatsen van Huismussen verstoren of zelfs vernietigen. Zo is het voor locale bewoners geen ongewoon gezicht wanneer een ingehuurde plantsoenendienst het plaatselijke struikgewas decimeert, zonder acht te hebben geslagen op de functie ervan voor Huismussen. In naam is dit "regulier onderhoud", maar de functie gaat voor de Huismus totaal verloren.

Dit is niet zo maar toe gestaan, maar meer nog; u werft er als bedrijf geen nieuwe klanten mee wanneer u op deze wijze de Huismussen uit een wijk permanent verjaagd.


Moet er dus een heg vervangen of gedecimeerd worden waar Huismussen gebruik van maken, als schuilplaats of slaapplaats, kijk dan eerst op het huismussenforum wat daar al aan informatie staat: huismussenforum/hegVervangen


Hoe weet u of er Huismussen van de beplanting gebruik maken?
A. Belt u eens aan bij verschillende omwonenden en vraagt u dat gewoon eens aan ze. Tien tegen één dat de (menselijke) buurtbewoners u daarop antwoord kunnen geven. Dit is de snelste en minst kostbare manier.


B. Een andere manier is het om zelf te gaan zoeken naar tekenen van verblijf van Huismussen. Voor aanwijzingen daar over kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingwittemus.nl.
Een voorbeeld van waar we u op gaan wijzen kunt u al op bovenstaande foto zien; zwart/witte hagelslag op bladeren en op de bodem; uitwerpselen van Huismussen.


C. De derde manier kost de meeste tijd. U moet hiertoe, lang voordat er beplanting gedecimeerd of heringericht gaat worden, al de opdracht hebben gegeven.
Dat betreft namelijk een inventarisatie van aanwezige verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates