Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wat kunt u zelf doen:
  particulier
  woningcoöperatie
  ecologisch onderzoeker
  hoveniersbedrijf
  bouwbedrijf
  gemeentelijk groen beheer
  landelijke overheid c.q. politiek
  onderwijsGemeentelijk en ander openbaar Groen Beheer

In deze tijd van bezuinigingen kunt u als gemeente uw BEZUINIGINGSmaatregelen zo kiezen dat dezen de NATUUR, misschien geheel tegen uw verwachtingen in, TEN GOEDE komen.

Voor iedere particulier die liever heeft dat de gemeente het groen en de biodiversiteit wat meer ruimte laat is onderstaande brief gemaakt. Draai deze uit, en stuur het aan uw gemeenteraadsleden.Plaats, datum maart 2011


Geachte heer / mevrouw,

In deze tijd van bezuinigingen kunt u als gemeente uw bezuinigings-maatregelen zo kiezen
dat dezen de natuur, misschien geheel tegen uw verwachtingen in, ten goede komen.


Er is uit vele onderzoeken gebleken dat de biodiversiteit te lijden heeft onder een gebrek aan ruimte.
Het gevolg is dat het aantal wildlevende dierensoorten in Nederland achteruit gaat.

U als vertegenwoordigers van de gemeente hebt de taak gekregen bezuinigingen door te voeren.
Maar wie had er gedacht dat u de zelfdzame kans zou krijgen uw bezuinigingen aan te wenden, in het voordeel van biodiversiteit !

Wat de gemeente zelf heel eenvoudig zou kunnen doen is het groenonderhoud terug brengen naar een minimaal niveau van bijvoorbeeld maar 1 keer per jaar maaien en wieden. Nog beter zou het zijn wanneer de gemeente het aan zou durven bepaalde stukken openbaar groen helemaal aan de natuur over te laten, zodat daar allerlei inmiddels zeldzame planten weer kunnen gaan groeien, insecten en vlinders daar kunnen foerageren en voortplanten, en huismussen en andere vogels daar de zaden en insecten kunnen eten.

U zult hierbij mogelijk ook draagvlak onder dat deel van uw bevolking moeten creëren dat niet helemaal gerust is op de aanwezigheid van natuur in de nabije omgeving.
Daar heeft Vogelbescherming Nederland een prima initiatief voor ontwikkeld, middels het stadvogels-programma. Ook het IVN, de zoogdierenvereniging, de Vlinderstichting en diverse uilen-verenigingen kunnen u daarmee verder helpen.

Wilt u speciaal iets voor huismussen doen, dan is het toestaan van ongemaaide velden al een hele grote stap vooruit voor de mussen in uw gemeente.
Wanneer u specifiek daar over meer informatie wilt hebben dan kan Stichting Witte Mus u helpen.

Als bewoner van deze gemeente hoop ik natuurlijk op uw medewerking met het herstellen van de biodiversiteit in ons land. Zeker wanneer dat op zo'n eenvoudige wijze plaats kan vinden.

Heel veel succes met uw bezuinigingen !
En hopelijk wilt u ons op de hoogte houden van de resultaten.


Vriendelijke groet,

naam
adres
woonplaats


  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates