Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wat kunt u zelf doen:
  particulier
  woningcoöperatie
  ecologisch onderzoeker
  hoveniersbedrijf
  bouwbedrijf
  gemeentelijk groen beheer
  landelijke overheid c.q. politiek
  onderwijsBouwbedrijf

U kunt, zonder risico op oponthoud, uw braakliggende terrein tijdelijk ter beschikking van beschermde natuur stellen. Hiervoor bestaat sinds 2009 een ontheffing.
Maar er zijn meer mogelijkheden voor een bouwbedrijf om de huismus te helpen aan een geschikte leefomgeving zonder dat het uw bedrijf iets hoeft te kosten.


BRAAKLIGGEND TERREIN

Bouwbedrijven bij wie de bouw, door omstandigheden, stil ligt kunnen het braakliggend terrein tijdelijk ter beschikking van de natuur stellen, zonder risco op oponthoud door aanwezigheid van beschermde flora en fauna.
De regeling bestaat al sinds 2009.

Een voorbeeld van een ontheffing ter bevordering van tijdelijke natuur kunt u hier downloaden.

De kosten van het aanvragen van een dergelijke ontheffing kunnen gemakkelijk opwegen tegen de kosten van het ongeschikt-voor-natuur houden van uw terrein. Zeker wanneer de bouw een aantal jaren op zich moet laten wachten.
DAK RENOVATIE

De omgevingsvergunning, zoals die in oktober 2010 van kracht is geworden, legt particulieren en bedrijven geen beperkingen op, en stelt geen voorwaarden, wanneer voor een dakrenovatie dakpannen vervangen moeten worden waar huismussen en gierzwaluwen hun nesten onder hebben.

Volgens "LNV" zijn het de gemeenten die hun omgevingsvergunningenCheck aan moeten passen en volgens gemeenten is het LNV die de Flora en Fauna wet moet handhaven.

Ongetwijfelt klopt het allebei, maar het gevolg is nog altijd dat daken zonder pardon leeggetrokken worden, of er huismussen broeden of niet.

Dat kan anders.
Als bouwbedrijf kunt u een stevige goodwill bij uw particuliere klanten kweken door te vertellen dat er nesten van huismussen onder hun dakpannen zitten, en dat u daar graag met hen een oplossing voor zou willen vinden.
Het mooist is het wanneer het daadwerkelijk tot een oplossing voor de daar verblijvende huismussen komt.

Werkt u op een dergelijke wijze, en bent u daarin controleerbaar, dan willen wij u graag helpen door voor uw bedrijf hier op de site gratis reclame te maken met een vermelding.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates