Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » huismus wetgeving » de gemeente en de huismus
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wetgeving:
  soortenstandaard huismus
  de gemeente en de huismus
  dak-renovatie
  vogelschroot plaatsen
  omgevingsvergunning
  WABO
  Flora en Fauna wet
  gedragscode groenbeheerDe gemeente en de huismus

Een bedrijf of inwoner benadert u, als gemeente-ambtenaar, met de vraag wat te doen met de huismussen, of de huismus, die zich op een plaats bevindt waar die niet zijn moet. Mag u hier als gemeente een besluit over nemen ?
Er is een aantal situaties waarin u, als gemeente wel een verantwoording hebt, maar zonder er ook de zeggenschap over te hebben.


Situatie 1: omgevingvergunning verplicht

Een van uw inwoners doet de omgevingsCheck, blijkt omgevingsvergunningplichtig te zijn en vraagt bij u een dergelijke vergunning aan. Het blijkt te gaan om de sloop van een oud gebouw, hoofdgebouw of bijgebouw, waarop een type dakpan ligt waar de Huismus vrijwel zeker haar nesten heeft. (Oude Holle zijn daarvan een voorbeeld, evenals sneldekpannen en OHV.)

Op geen enkel moment van het jaar mogen uw inwoners, al dan niet bedrijfsmatig, nest- en verblijfplaatsen van de huismus verstoren.
De Nederlandse overheid wil hiermee een poging doen om de huismusPopulaties in Nederland te herstellen.

In dit geval dient de initiatiefnemer een inventarisatie van beschermd leven te laten doen voordat er op het terrein het groen "alvast geschoond wordt" of het gebouw "alvast onbewoonbaar gemaakt wordt".

Een dergelijke inventarisatie kan gedaan worden door een ter zake kundige, iemand die zich aantoonbaar inzet voor de bescherming van de betreffende diersoort. In geval van de Huismus is dat onder andere Stichting Witte Mus. E-mail ons hier over als u meer wilt weten.

Pas als deze inventarisatie heeft plaats gevonden mag de initiatiefnemer verder gaan. Als gemeente dient u de initiatiefnemer hier op te wijzen. Dit is een van uw verantwoordelijkheden ten opzicht van beschermde natuur, waar de Huismus deel van is.

Stel nu dat bij inventarisatie blijkt dat er Huismussen hun verblijfplaats hebben in en rond dat gebouw.
Als gemeente bent u dan niet bevoegd hier over een besluit te nemen, maar u hebt, wederom, wel een verantwoording, namelijk de verantwoording te zorgen dat deze omgevingvergunningaanvraag bij de correct overheid terecht komt. De overheid die wel bevoegd is hierover besluiten te nemen.
Alles met betrekking tot bestaande verblijfplaatsen van de huismus valt onder de Flora en Fauna wet. Handhaving daarvan is de verantwoording van het ministerie van EL&I.
Evenals afwijking daarvan, meestal onder voorwaarden.

Verdere uitleg volgt zo spoedig mogelijk.Situatie 2: omgevingvergunning NIET verplicht

Op geen enkel moment van het jaar mogen uw inwoners, al dan niet bedrijfsmatig, nest- en verblijfplaatsen van de huismus verstoren.
De Nederlandse overheid wil hiermee een poging doen om de huismusPopulaties in Nederland te herstellen.

Verdere uitleg volgt zo spoedig mogelijk.Situatie 3: groenbeheer en -onderhoud

Op geen enkel moment van het jaar mogen uw inwoners, al dan niet bedrijfsmatig, nest- en verblijfplaatsen van de huismus verstoren.
De Nederlandse overheid wil hiermee een poging doen om de huismusPopulaties in Nederland te herstellen.
Deze nest- en verblijfplaatsen bevinden zich ook in gemeentelijk groen.

Als gemeente bent u niet bevoegd een besluit te nemen over de aan getroffen nest en verblijfplaatsen van Huismussen.
Alles met betrekking tot bestaande verblijfplaatsen van de huismus valt onder de Flora en Fauna wet. Handhaving daarvan is de verantwoording van het ministerie van EL&I.
Evenals afwijking daarvan, meestal onder voorwaarden.

Zolang er geen nest- of verblijfplaatsen geconstateerd zijn wordt voor potentiele habitt-elementen een uitzondering gemaakt voor beroepsgroepen die, inzake beschermde diersoorten, een door het rijk goedgekeurde gedragscode hebben opgesteld.Verdere uitleg volgt zo spoedig mogelijk.Meer informatie
Meer over het omgaan met huismussen bij verbouwingen, renovaties, zonnepanelen, sloop, regulier onderhoud, groenbeheer en dergelijken kunt u lezen in

de Soortenstandaard van de Huismus,
een door de Rijksoverheid opgesteld document.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates