Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » huismus wetgeving » dak-renovatie
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wetgeving:
  soortenstandaard huismus
  de gemeente en de huismus
  dak-renovatie
  vogelschroot plaatsen
  omgevingsvergunning
  WABO
  Flora en Fauna wet
  gedragscode groenbeheerDak-renovatie

U wilt werkzaamheden aan uw dak verrichten, en weet dat er vorig broedseizoen huismussen onder de dakpannen gebroed hebben, of in het groen dat tegen de muur staat. Misschien ziet u zelfs de laatste weken ook nog steeds huismussen onder de dakpannen verdwijnen. Of misschien zijn er huismussen gewoon om het huis heen.


Op geen enkel moment van het jaar mag u, sinds 2009, nest- en verblijfplaatsen van de huismus nog verstoren.

NIET IN het broedseizoen,
en ook NIET NA het broedseizoen.


Tenzij aan duidelijk omschreven VOORwaarden is voldaan.
Daar gaan we verderop op in.

De Nederlandse overheid wil hiermee een poging doen om de huismusPopulaties in Nederland te herstellen.

Onder nest- en verblijfplaatsen worden niet uitsluitend de nesten verstaan, maar ook schuil-, foerageer-, stofbad-, drink-, waterbad- en slaapplaatsen.

Wat kunt u doen bij voorgenomen werkzaamheden aan het dak, terwijl er huismussen op en rond dit dak leven ?

U bent in dit geval wettelijk verplicht, vanwege uw opknapplannen en de aanwezigheid van huismussen, om contact op te nemen met het ministerie van EL&I.
Dat kunt u doen via de
AID Groendesk / NVWA
op telefoonnummer 045-54.662.30 of 030-66.926.40.
(De websites van het ministerie van EL&I worden momenteel herzien, vandaar dat de gegevens van de AID groendesk / NVWA hier vermeld staan.)

Vaststellen exacte locaties van verblijfplaatsen huismus
U zult in eerste instantie vast moeten laten stellen dat er op de plaatsen waar u wilt gaan werken:
a. geen huismussen hun verblijfplaats hebben
b. wel huismussen hun verblijfplaats hebben.
Dit zal gedaan moeten worden door een deskundige op gebied van de huismus.

Mitigerende maatregelen
Is b. de uitkomst van het onderzoek, er zijn dus huismussen die hun verblijfplaats hebben op de plaatsen waar u uw werkzaamheden wilt gaan verrichten, dan zal aan de hand van de soortenstandaard voor de huismus een oplossing gezocht worden.

Het doel daarbij is tweeledig:
1. Zorgen dat aanwezige huismussen niet in leven en voortplanting verstoord worden
2. Zorgen dat u uw voorgenomen werk kunt doen.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates